Geluid maakt meer kapot dan je lief is...

14.30 - 14.50